Gordana Batas Adamov

Magistar ekonomskih nauka i međunarodnog marketinga. Preko 20 godina iskustva u kreiranju novih proizvoda, brend menadžmentu i formiranju navika potrošača. Ponosna na brendove made in Serbia, koje je lanisrala i postali deo uspešne porodice multinacionalnih kompanija i tržišta.
Aktivno se bavi problematikom uticaja mass medija i digitalnih tehnologija na svest ljudi. Učesnik programa EIT Climate-KIC Pioneers in Practice, radeći na implementaciji biznis modela u projektima “SUMO2” , inter-regionlanog projekta deset gradova Evrope “SMASH 2019-2023” i programu “Greening your Business” na Univerzitetu u Bolonji (UNIBO – Bologna Business School 2017).
Odlučna je u želji da izgradimo bolje društvo i zdrave navike u Srbiji. Kontinuelno radi na pomeranju ličnih granica -na planeti Zemlji samo smo privremeni putnici.
Moto “Modus Vivendi!