Climathon 2018 – Taking action in your city

  • 0
  • 02/26/2020

Projekat Description

Climathon 2018 - Taking action in your city.

Prvobitno zamišljen kao 24-časovni hakaton od strane Climate-KICa, Climathon je od tada postao globalni pokret, organizujući građane u akcije protiv klimatskih promena — i omogućujući građanima konstantnu podršku u izazovima sa kojima se suočavaju.

Sada, u svojoj četvrtoj godini postojanja, Climathon se veoma razvio, ohrabrujući više gradova i  inovatora da se uhvate u koštac sa klimatskim promenama. Climathon se razvio sa 19 gradova u svojoj prvoj godini na 104 grada u 2017.

Postavljenje klimatskih izazova: Gradovi identifikuju svoj klimatski izazov i poziva svoje građane da učestvuju sa inovativnim rešenjima.

Dolazak do rešenja: Građani, gradski zvaničnici, i sponzori se  povezuju u zajedničkoj viziji zdravijeg grada, što se manifestuje 24-časovnim hakatonom sa ciljem pronlaska inovativnih rešenja.

Više od hakatona: Inovacije se dešavaju kada se problem sagleda iz različitih uglova— stvaranjem opipljivih klimatskih rešenja za gradove i osnažene zajednice.  Climathon je više nego hakaton, to je pokret.

Originally conceptualised as a 24-hour hackathon by Climate-KIC, Climathon has since taken off as a global movement, engaging citizens on climate action — and providing cities with continued support on the unique challenges they face.

Now in its fourth year of operation, Climathon has grown tremendously, encouraging more cities and innovators across the globe to drive climate action. Climathon has grown from 19 cities in its first year, to 104 in 2017.

Setting the climate challenge: Cities identify their climate challenges and call on their citizens to come up with innovative solutions.

Coming up with solutions: Citizens, city officials, and sponsors connect under a shared vision for a healthier city, which is manifested in a 24-hour hackathon to find innovative city solutions

Beyond the hackathon: Innovation happens when diverse perspectives are brought together — creating both tangible climate solutions for cities and empowered communities. Climathon is more than a hackathon, it‘s a movement.