Youth in Haste for no Waste

  • 0
  • 02/26/2020

Projekat Description

Želimo da ujedinimo sve za jedan cilj - Čist grad Kragujevac.

Projekat ima za cilj da animira mlade građane Kragujevca da stanu u odbranu čistog grada kroz poboljšanje primarne selekcije otpada. Mi želimo da postavimo trajno čist grad. Građani ne bi trebalo da u toj bici budu sami. Zato smo odlučni da u plan uvedemo i firme i JKP i grad Kragujevac i NVO sektor, pa i medije. Da. 

Želimo da napravimo sistemske promene, da svima bude bolje. Prvi period realizacije projekta traje do 2023. godine.

Mi počinjemo sa analizom situacije. To smo već uradili 2017. Sledeći korak je kreiranje zajedničkog akcionog plana. To planiramo da uradimo kroz sistemsku analizu novih mogućnosti – Bekkesting analizu (Backcasting analysis). Ovom metodom možemo da zaintrigiramo sve pomenute aktere društva da nam se priključe i da od 2019. na svima primamljiv način pozitivno utičemo na primarnu selekciju otpada u gradu.

Tako postavljen projekat u perspektivi ima za cilj da aktivira mlade Kragujevca da dolaze do tehnoloških i društvenih inovacija koje će od primarne selekcije otpada preći na pružanje praktičnih rešenja za održivi razvoj svog grada.

Mladi su odabrani kao ciljna grupa koja oslikava sigurne nosioce ekoloških aktivnosti, te one koji su razvojno sposobni za razumevanje potrebe očuvanja prostora u kojem žive. Težnja je da postanu profesinalno adekvatno usmereni i aktivno utiču na budućnost koju očekuju od društvene zajednice.

Na kraju, projekat je tako koncipiran da može da ispostavi sistemska rešenja i u drugim gradovima Srbije tako podižući kapacitet većeg broja lokalnih samouprava da implementira koncepte odgovornog građanstva i održivog razvoja. Ovaj projekat bi trebalo da dodatno učvrsti saradnju između nacionalnog nivoa odlučivanja i operative i lokalnih samouprava.

Analiza situacije
Zajednički akcioni plan
Aplikacija za čist grad
Mapiranje divljih deponija
Edukacija mladih sugrađana
Backcasting

Bekkesting radionice

Backcasting ili Bekkesting je sjajan način da Grad i svi koji su bitni za naš grad planiraju bolju budućnost koja sadrži mnogo nejasnoća i zavisi od mnogo faktora.

Naša namera je da isplaniramo kako da svi zajedno utičemo da Kragujevac bude grad bez otpada do 2035.godine. Zašto? Zato što je potrebno, zato što je moguće! Ali moramo da na tom planu radimo svi! I ti, i ja, i Aca drug iz kraja i gospodin Aleksandar iz velike kompanije. Najveći problem je u tome što se ljudi ne razumeju međusobno. Aleksandar priča u brojkama finansijskog bilansa, dok Aca iz kraja opisuje kako hoće da mu izgleda park.

Bekkesting nam pruža mogućnost da saslušamo obojicu, i to ne samo dvojicu nego minimum petoricu i to: Aleksandru iz medija, Aleksu Aleksića iz Javnih institucija, gdina Aleksandrovića iz gradske uprave, Aciku iz NVO-a, gosn. Aleksandra iz kompanije i tebe – Acu građanina koji živi, radi i voli svoj grad!

Uz planiranje, cilj nam je i da pokažemo svima koji nam se priključe kako da iskoriste ovaj metod u svojoj sobi, kancelariji, sastanku ili kongresu! Za Gosn. Aleksandra iz kompanije to bi inače značila investicija od nekih 5-10.000 EUR. Mi to radimo bez naknade, za grad! Štaviše, nas petoro radi sve ovo potpuno volonterski, od srca.

Analiza nije laka i moraćemo da se sastanemo minimum 6 puta od (septembra do decembra) i provedemo dobar deo radnog dana razmišljajući kako sistemski da pomerimo društvo u napred; kako da popravimo primarnu selekciju otpada i kako da tebi to bude zanimljivo i korisno. Međutim, sigurni smo da ćemo na kraju godine izaći sa sjajnim rešenjima i da ćemo već sledeće početi da se bavimo…pa …čišćenjem…na zabavan način.

Zanimljiva kartografija

Ovaj deo glavnog projekta “Youth in haste for no waste” imao je kao predviđeni ishod upoznavanje učenika Kragujevačkih škola (Politehnička škola i Kragujevačka gimnazija) sa pojmovima koji se odnose na prostorne dimenzije, snalaženje na grafikonu, karti i u prostoru.

Problem na koji želimo da utičemo je usvajanja prostornih dimenzija kod mladih, kao apstraktnog pojma sa izuzetnom primenom znanja u praksi, uz obležavanje divljih deponija.

Planirane aktivnosti tokom realizacije projekta u periodu prvog polugodišta 2018/19. školske godine obuhvatale su predavanja o istorijatu kartografije i pojmu karte kao i izradu karte časovnih zona uz primere dobre prakse pojedinih gradova  sveta u cilju dostizanja zdrave životne sredine.

Drugi deo projektnih aktivnosti obuhvata radionice sa sledećom tematikom:

  • Prikazuju li sve karte iste stvari?
  • Šta bi voleo/volela da prikazuje karta okruženja u kome živiš?
  • Izrada eko karte ulice u kojoj je škola.
  • Izrada karte divljih deponija u školskom okruženju.
  • Aktivnost izrade i postavljanja posuda za separaciju otpada na definisanim lokacijama.
  • Organizacija takmičenja u Geocachingu – snalaženje u prostoru i nalaženje postavljenih markera uporebom aplikacije sa GPS-om.

Na kraju su uz saradnju sa programom “Svaka limenka se računa” postavljene kante za separaciju alumijumske ambalaže na lokacijama definisanim od strane učenika.